2008/06/04

Immigration Q&A (Esperanto)

WATCH / Watch Human Rights on Summit
Obserbo al Homaraj Rajtoj che la Pinta Konferenco

Demando-1 Kia proceso necesas por eniri Japanion kaj restadi je la Pinta
Konferenco ?
Respondo-1 Principe necesas akiro de vizo kaj enira permeso che la pasporta
kontrolejo. La vizo estas tiu, kiu ¡Èrekomendas¡É la taugecon de
eniro-restado en Japanio de tiu alilandano.
Atentu, ke sen la sukceso de eniro-kontrolo oni ne povas enjapaniighi ech
kun vizo.
La enir-promeson la oficejo donas post la enlandigha kontrolo fare de
translima oficisto che la pasporta kontrolejo kun la konfirmo, ke vi estas
konvena al kondichoj eniraj.

Por restado kun iom da aktiveco post la enlandigho necesas ¡Èrestada
kondicho¡É. Che enlandigha promeso la translima oficisto decidas la restadan
kondichon kaj la longon kondiche de ties celo de la eniro-restado.
Alilandanoj povas aktivi enkadre de la restada kondicho kaj povas aktivi je
ordinara socia vivo. Konsidereble ke la kazo de enjapaniigho pri la Pinta
Konferenco kongruus kun ¡Èmallonga restado¡É ordinare.

D-2 Chu vizo estas necesa ? Kiu lando ne bezonas la vizon ?
R-2 Principe necesas vizo. Antau la aliro al Japanio oni devas akiri vizon
che la ambasadorejo au konsulejo de Japanio eksterjapanie.
Tamen je ¡Èmallonga restado¡É la vizo estas nedevigebla al oni el pli ol 60
landoj, kies liston vi povas vidi en
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/02.html#a
Por ¡Èmallonga restado¡É tiu, kiu havas la pasporton de tiuj landoj, povas
ne porti vizon.

D-3 Kia estas la proceso de la enlandigho ? Kion la oficisto demandas che
la enira kontrolo ?
R-3 Che la pasporta kontrolejo vi montros al la translima oficisto sian
pasporton, vizon kaj el/enlandan registran karton.
La oficisto kontrolos la validecon de viaj pasporo kaj vizo, kaj kontrolos
ilian taugecon al eniraj kondichoj. Se la oficisto determinos la taugecon
al eniraj kondichoj, tiu prenos viajn fingromarkojn kaj fotojn (Se rifuzi,
ne povas eniri), stampos la enirpermesan signon sur vian pasporton. Tiel vi
ricevis restadan kondichon.

La eniraj kondichoj estas tiaj :
A) La pasporto kaj la vizo (se necesas) estu validaj.
B) Diro pri la farota aktivo estu vera.
C) La longo de restado kongruu kun la regulo de ordeno de la Legha
Ministrejo. (90, 30 au 15 tagoj okaze de ¡Èmallonga restado¡É)
D) Kun La eniron malpermesanta kondicho ne kongruu.
Kio estas la eniron malpermesanta kondicho ? Ekzemple :
l Escepte de politika krimo, punita persono (vidu R-6)
l Tiu, kiu, rilate al internacia konkurso au internacia konferenco, en kiu
partoprenas regnestroj au ministraj ranguloj el chiu lando, estas punita,
au forpelita el Japanio au el alilando (inkluzive de la kazoj, kaj ke tiu
mempiede ellasis la landon akceptinte ordonon de ellaso, kaj ke ties
enlandigho estis malakcepita), malobeinte japanian au alilandan leghon
konsekvence de sia mortigo, vundado, violento, minaco au/kaj rompo al
konstruajho au ajho, farontus mortigon, vundadon, violenton, mimacon au/kaj
rompon al konstruajho au ajho en la okazejo de tiu internacia konkurso ktp,
au en la teritorio de la munincipo, en kiu situas la okazejo, au en
chirkaua loko por iu ajn au por amaso, rilate al la proceso/rezulto de
internacia konkurso/konferenco, au celante malhelpi ties glatan sinsekvon.
l Tiu, kiu havas sufican motivon agnoskitan che la Ministro pri Leghoj, ke
tiu povontus fari la agon kiu difektus profiton au publikan ordon de
Japanio.

Supozeble la translima oficisto demandos vin pri i.a. via celo eniri kaj la
longon de restado multe. Krome se trovighos dubo pri aliaj kondichoj, tiu
demandos pri ili.

La Ministrejo pri Leghoj komunikante kun la Polica Administrejo kaj la la
Ministrejo pri Fremdaj Aferoj, kolektas informojn el eksteraj landoj. Povas
esti, ke jam ampleksas la informoj de oficiale krime traktitaj homoj rilate
al la okazintaj internaciaj konferencoj ekz. Pintaj Konferencoj, APEC, WTO.
Tre povas esti, ke se vi spertis oficialan punon, la eniron malpermesanta
kondicho trafus vin lau la funkcio de la translima ofico.

D-4 Kiel pruvi sian taugecon al la enira kondicho ?
R-4 Pripenseble, ke de antaue vi preparu chi-tiujn dokumentojn por
laubezona montro al la translima oficisto.
1. Eljapaniigha bileto au anstataua garantipapero de vetura firmao (ekz.
Revena bileto de aviadilo au shipo)
2. Pasporto povanta eniri landojn krom Japanion
3. Dokumento, kiu atestas elspezan kapablon por sia restado (preferindas ekz
konfirmilo pri enspezo emisiita de publika organizo, konfirmilo pri
monshpara resto (ne kopio). Eble bezonota kosto malsamus lau la aktivo kaj
restodauro en Japanio.)
4. Ceteraj scihelpaj dokumentoj (ekz. invita letero, dokumentoj de alighonta
kunsido au alispecaj kunvenoj, planskemo de restado ktp t.e. dokumentoj
pruvontaj aktivadon en Japanio, perspektive diferencaj al ties unuopaj
aferoj.)

D-5 Chu necesas fiksi loghlokon ?
R-5 De antaue vi devas fiksi vian loghlokon kaj devos respondi, kiam la
translima oficisto demandos pri tio.

D-6 Se oni havas krimon en sia kariero, chu tiun trafos malakcepto che la
eniro ?
R-6 Pri krimo au trudata ellandigho en sia kariero, kiu rilatas al
internacia konferenco
Tre povas esti lau la translima ofico, ke rilate al G8 Pinta Konferenco
malakcepto trafos tiun per la eniron malpermesanta kondicho, se tiu jam
estis punita, ellandigita au malakceptita che landlimo pro sia mortigo,
vundado, minaco au/kaj rompo al konstruajho au al ajho en Japanio au alia
lando rilate al okazita internacia konferenco.

Pri alia krimo en sia kariero
Tiu punita pro sia draga krimo
Tiu punita per punlaboro au malliberigo pli ol jaron au similaj.
Esceptas tiu punita pro sia krimo politika.
La esprimo ¡Ètiu punita¡É inkluzivas ne punitan dum indulga tempo kaj ne
punitan post indulga tempo dum kiu li/shi ne krimis, ne taksante chu punita
au ne, chu nun punata au jam finpunita.
Diskuteble, kio estas politika krimo. Tamen oni diras, ke tia politika
krimo, kiu konsistas el ordinara krimo ezp. mortigo, bruligo, ekster
t.n.pura politika krimo, ech se tio devenas de politika celo, ne estos
agnoskita ¡Èpolitika krimo¡É.

D-7 Chu necesas invitilo ?
R-7 Kiam oni akiras vizon por partopreni en konferenco, kunveno ktp,
necesas invitilon por postulo de vizo.
Kvankam che enira postulproceso ne tiel devigata estas invitilo, por pruvi
la datumon de la aktivo en Japanio che okazebla neceso, se vi venus Japanion
partopreni en konferenco, kunveno ktp, estus bone prepari invitilon.

D-8 Se malakcepto barus enlandighon, kio okazus ?
R-8 Kiam la landlima oficisto konkludas ke vi ne taugas al la enira
kondicho, senprokraste transsendos vin al speciala inspektisto, kiu
ekzamenos vin bushe.
En tiu ekzameno anstatauulo kaj unu el ties parenco au konatoj povas
kunesti.
En ghi oni povas doni pruvajhon kaj ekzameni pruvhomon.

Se la speciala inspektisto konkludos vin tauga al la enira kondicho, vi
povas ricevi permeson enlandighi.
Se la speciala inspektisto konkludos vin ne tauga al la enira kondicho, vi
ellandighos obeinte la konkludon, au proponos malaprobon al la Ministro pri
Leghoj antau tri tagoj post la ricevo de la anonco.

Se la Ministro pri Leghoj konkludos ke la malaproba propono havas ghustan
kialon, vi ricevos permeson enlandighi.
Se ¡Èeksterordinara afero devigi povigi enlandighon ¡É estas agnoskita ech
sen kialo, la enlandigho povas esti permesita speciale (Enlandigha Speciala
Permeso).

La periodoj ekde la pronono de la malaprobo ghis la konkludo estas malsamaj
lau ties aferoj. Se la konkludo ne venas longtempe, dume vi devas loghi en
la kontrau-enira ejo en la aerhevena domo, au proksima hotelo k.a. La
koston oni devos pagi mem.

Se la Ministro pri Legho konkludos, ke la malaproba propono ne havas ghustan
kialon, tiam venos forlasigan ordonon kun fiksado de la dato kaj la aviadilo
de forlaso.
Se la ricevinto de la forlasigan ordonon ne forlasos Japanion malfruiginte
tion, komencighas truda forlasigita proceso, kiu enigis tiun homon en la
malliberejon de la Administrejo pri Enlandigho.

WATCH / Watch Human Rights on Summit
Obserbo al Homaraj Rajtoj che la Pinta Konferenco

WATCH estas grupo, kiu traktos la prihomrajtan difektadon far de la gardado
de la Pinta Konferenco apud Toya-ko en 2008, konsistanta el chefe advokatoj
kaj aliaj.

Senrespondecaj aferoj
La utiligon de tiu chi Web (sekve nur esprimas ¡ÈWeb¡É) oni rajtas nur sub
la sekvantajn kondichojn.
La utiligo de Web signifas konsenton al tiuj kondichoj.

La informoj de Web estos renovigitaj sen antausciigo.

Informoj, kiujn WATCH aperigis sur Web, au juraj kaj aliaj informoj, kiujn
WATCH donas pre retletero (sekve nur esprimas ¡ÈInformoj¡É) estas donataj de
WATCH zorgoplene atentante verecon kaj novecon de Informoj surbaze de juro,
praktiko, hipotezo en ekzemploj kaj teorio, kaj aliaj informfontoj ; sed pri
la sekvantaj aferoj nenion respondecas.

l Akurateco, perfekteco kaj pleja noveco de Informoj
l Akurateco, perfekteco kaj pleja noveco de ligitaj hejmpaghoj
l Tio, kiel ekstersubjekta- eksterobjekta homo konkludas unuopajn aferojn
l Tia kazo, ke la Informo-baza ago au neago de utiliganto de Web au
ricevanto de la retletero (sekve ¡ÈUzanto¡É) kreus malprofiton
l Ceteraj malprofitoj rezultitaj de la uzo de Web au la ligitaj hejmpaghoj.

Interalie pri informoj pri la Administrejo pri Enlandigho
*Tio, kiel la Administrejo au la viza eldonejo ktp konkludos pri unuopaj
aferoj.
*Se Uzanto ne povus eniri Japanion kaj la vojagha elspezo kaj aliaj elspezoj
malfruktus, au suferus alian malprofiton, WATCH nenion respondecos.

WATCH donas Informojn nur cele de konsilo, tamen decidon de ago post la
ekhavo de Informoj faras propra Uzanto. WATCH ne respondecas al la ago au
neago de Uzantoj, kies ago/neago surbazas sur Informoj.
Kaj la dono de Informoj neniam naskas inter WATCH kaj Uzantoj la rilaton de
advokato kaj kliento.

0 件のコメント: